Bos Advocatuur
Sneek
Rechtsgebieden

Arbeidsrecht
 
Aansprakelijkheidsrecht
 
Belastingrecht
 
  Fraude
  FIOD
 
Bestuursrecht
 
  Handhaving
  Vergunningverlening
  Bezwaar- en beroep
  Rechtbank, sector bestuursrecht
  Afdeling bestuursrechtspraak van de
  Raad van State
 
Bouwrecht
 
  Geschillen
  Raad van Arbitrage
 
Huurrecht
 
  Huurrecht woonruimte
  Huurrecht bedrijfsruimte
 
Ruimtelijke Ordeningsrecht
 
  Bestemmingsplan
  Omgevingsvergunningen
  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 
Personen- en familierecht
 
  Echtscheidingsrecht
  Afwikkeling verdeling en huwelijksvoorwaarden
  Alimentatie
  Ouderschapsplan met omgang- en zorgregeling
  Bijzondere curatele
  Adoptie
  Geslachtswijziging
  Naamswijziging
 
Strafrecht
 
Verbintenissenrecht
 
  Contractenrecht 
  Onrechtmatige daad
 

Welkom bij Bos Advocatuur SneekTarievenRechtsgebiedenAlgemeen VoorwaardenContact en route