Bos Advocatuur

  Sneek

   

  Welkom bij Bos Advocatuur Sneek

  Zoekt u rechtshulp of een advocaat?

   

  Een advocaat die denkt in oplossingen en niet in geschillen?

   

  Een advocaat die bij uw zaak betrokken kan zijn en direkt bereikbaar is?

   

   

  Binnen het universeel karakter van Bos Advocatuur kunnen die rechtsgebieden behandeld worden waarin een of meerdere specialistische aspecten werden ontwikkeld.
   

   

  Het kantoor is gevestigd te Sneek. 

   

   

  Het kantoor van Bos Advocatuur ligt op korte afstand van Harlingen, Bolsward, Franeker, Workum, Makkum, Leeuwarden, Heerenveen, Joure, Grou, Het Bildt, IJlst, Sloten, Stavoren,

   

  Hindeloopen, Workum, Lemmer, Balk, Koudum en Heeg.


  Bos Advocatuur onderscheidt zich door haar laagdrempeligheid, persoonlijke benadering en is in hoofdzaak geïnterreseerd in oplossingen en niet zozeer in onnodige

   

  (kostbare) rechtsprocedures.

   

   

  Tot de groeiende groep van advocaten en advocatenkantoren in en rond Sneek (Zuidwest Friesland) - en die streven naar betaalbare rechtshulp - dient ook Bos Advocatuur

   

  te worden gerekend.

   

    

  Rechtshulp dient immers voor iedereen bereikbaar te zijn.

   

    

  U kunt altijd een beroep doen op een vrijblijvende - en mede ter nadere kennismaking - orienterende bespreking.

   

  Leeuwarderweg 28

  8605 AH SNEEK

   

  0515 796 515

   

  Bos Advocatuur Sneek