Bos Advocatuur

Sneek

 

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

 

Aansprakelijkheidsrecht

 

Belastingrecht

 

  Fraude

  FIOD

 

Bestuursrecht

 

  Handhaving

  Vergunningverlening

  Bezwaar- en beroep

  Rechtbank, sector bestuursrecht

  Afdeling bestuursrechtspraak van de

  Raad van State

 

Bouwrecht

 

  Geschillen

  Raad van Arbitrage

 

Huurrecht

 

  Huurrecht woonruimte

  Huurrecht bedrijfsruimte

 

Ruimtelijke Ordeningsrecht

 

  Bestemmingsplan

  Omgevingsvergunningen

  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

 

Personen- en familierecht

 

  Echtscheidingsrecht

  Afwikkeling verdeling en huwelijksvoorwaarden

  Alimentatie

  Ouderschapsplan met omgang- en zorgregeling

  Bijzondere curatele

  Adoptie

  Geslachtswijziging

  Naamswijziging

 

Strafrecht

 

Verbintenissenrecht

 

  Contractenrecht 

  Onrechtmatige daad

Bos Advocatuur Sneek