Bos Advocatuur

Sneek

 

Tarieven

Het honorarium (uurtarief) is afhankelijk te maken van de uitkomst van de zaak, doch niet zover dat no cure no pay het eindresultaat moet zijn.
Vaak kan binnen de gestelde grenzen het uurtarief afhankelijk van het succes worden bepaald.
Ook het afspreken van een declaratieplafond wordt in voorkomende gevallen toegepast. 

 

Daarnaast worden - in voorkomende gevallen - tarieven op maat toegepast.

Voor het uurtarief wordt een glijdende schaal toegepast en is afgestemd op uw draagkracht en het belang van de zaak.  

 

Zonodig kan - en binnen bepaalde grenzen - gefinancierde rechtsbijstand worden verzocht.
Concreet houdt dit laatste in dat - indien u (nog) niet in staat bent juridische kosten te maken (of te voldoen) - de Staat der Nederlanden de advocaat een vergoeding betaalt.
U betaalt dan niet meer dan een eigen bijdrage en enkele kosten, zo die gemaakt zijn.

 

Informeer naar deze mogelijkheid!

 

Bos Advocatuur Sneek